Õppetöö algab 2. septembril.

Iga õppeaasta 1. septembril toimub üleülikooliline avaaktus esmakursuslastele.   Peale aktust viiakse läbi infotund instituudis. Seal saab esmakursuslane teada, millisesse rühma ta on määratud, tutvustatakse tunniplaani jm.  Vastava info leiab ka VL instituudi kodulehelt http://vl.emu.ee/ õppeinfo alt (vt. pilti).