Kutsealusel, kes omandas keskhariduse 2009. aastal ja asub sügisest omandama kõrgharidust Eesti kõrgkoolis, on võimalus valida kalendriaasta, mille jooksul ta asub ajateenistuskohustust täitma.

Teenistuskohtus tuleb täita kolme aasta jooksul ülikooli vastuvõtmisest arvates, kuid valitud kalendriaasta ei või olla hilisem kui eriala nominaalajaga lõpetamise aasta.

Valikust on võimalik teatada Kaitseressursside Ametile kirjalikult hiljemalt 15. septembriks 2009 aastal. 

Vastav avaldus/taotlus tuleb esitada kirja teel aadressile Maneeži 3, 10117 TALLINN või isiklikult kohale toimetada samale aadressile või Puiestee 114C Tartus. Lisainformatsiooni leiab Kaitseressursside Ameti kodulehelt http://www.kra.ee/

Valik on siduv ja edaspidi seda muuta ei saa.
Õppeasutuse tõendit immatrikuleerimise kohta pole vaja esitada.
Hilinemisega seotud avaldusi ei saa Kaitseressursside Amet arvesse võtta.

Aasta valikust mitte teatanud kutsealused kutsutakse ajateenistusse üldises korras.