Eesti Maaülikooli Üliõpilasel on kohustus omada ülikooli keskserveri kasutajatunnust. Sellega kaasneb ja üliõpilase ametlik e-posti aadress reeglina kujul eesnimi.perenimi@emu.ee. Ülikooli keskserveri kasutajatunnus on õppeinfosüsteemi (ÕIS) kasutamise eelduseks. Õppeinfosüsteemi kaudu ülikooli serveris olevale üliõpilase elektronposti aadressile saadetud teated (korraldused eksmatrikuleerimise, akadeemilise puhkuse, õppeaja pikendamise jms kohta) loetakse edastatuks.

Alates selle õppeaasta 7. septembrist saavad endale EMÜ kasutajakonto tekitada kõik ID kaardi omanikud, kasutades keskkonda http://kasutaja.emu.ee. Seda tingimusel, et neil on kehtiv suhe Eesti Maaülikooliga, ehk nende andmed on kantud ülikooli õppeinfosüsteemi. Sama keskkonna kaudu saab paroole muuta ka selle ununemise korral. Loe lisaks: http://wiki.emu.ee/index.php/Emu.ee_kasutajakonto_loomine

Üliõpilased, kellel ei ole ID kaarti või selle kasutamise võimalust, saavad oma kasutajakonto aktiveerida Üliõpilasesinduses (Kr. 52) või IKT osakonnas (Kr. 64).

Maaülikooli ametlikule e-posti aadressile saadetud kirju saab lugeda ja sealt kirju saata saab kasutades meilerit EMÜ koduleheküljel (vt. pilti).

Õppeinfosüsteemi sisenemiseks on ÕIS (pildil).