Õppekava: Veterinaarmeditsiin (398)

Õppeaine: VL.0784 Veterinaarmeditsiini arengulugu ja sissejuhatus õpingutesse

Maht: 4 tundi

Sihtrühm: Veterinaarmeditsiini erialale 2009 aastal sisse astunud üliõpilased

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärgiks on aidata esmakursuslastel sisse elada üliõpilasellu. Anda ülevaade üliõpilasstaatusega kaasnevatest õigustest ja kohustustest. Tutvustada Eesti Maaülikooli õppekorralduse põhialuseid ja loomaarstiõppe eripära.

Õpiobjekti läbinu:
   • on raskusteta sisse elanud üliõpilasellu
   • tunneb üliõpilaste põhiõigusi ja kohustusi
   • tunneb õppekorralduses kasutatavaid põhimõisteid
   • mõistab loomaarstiõppe eripära, õpingute planeerimise võimalusi

Õpiobjekt lähtub EV Ülikooliseadusest, EV Kõrgharidusstandardist,  EMÜ õppekorralduseeskirjast ja teistest kõrghariduses kehtivatest seadusaktidest.

Õpiobjekti koostamisel on kasutatud materjale Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kaitseressursside Ameti ja Eesti Maaülikooli kodulehekülgedelt.

Õpiobjekti koostas Piret Aus
                             Eesti Maaülikool
                             sügissemester 2009