Alljärgnevad 10 küsimust on mõeldud enesekontrolliks.
Õiged vastused on eraldi leheküljel.

 1. Hinne „E“ on
       positiivne hinne
       negatiivne hinne

 2. Kliinilised õppeained on ained, mille
       õppetöö toimub loomakliinikus
       õppetööst ei lubata osa võtta, kui on sooritamata eeldusaineid

 3. Akadeemilist edasijõudmist kontrollitakse igal aastal seisuga
       31. detsember
       31. august
       31. september

 4. Veterinaarmeditsiini eriala üliõpilane peab täitma aasta jooksul õppekavast vähemalt
       50%
       75%
      100%

 5. Täiendava õppetoetuse määramisel arvestatakse esmalt üliõpilase
       elukoha kaugust Tartu linnast
       õppeedukust
       ühiskondlikku aktiivsust

 6. Tekkis küsimus, mis puudutab õppekorraldust. Vastavasisuline e-kiri tuleb saata
       ülikooli rektorile
       VL instituudi õppekorralduse spetsialistile
       VL instituudi direktorile

 7. Üliõpilane saab oma Eesti Maaülikooli ametlikule e-posti aadressile (eesnimi.perenimi@emu.ee) saadetud kirju lugeda, kasutades EMÜ kodulehel linki
       ÕIS
       E-õpe
       Meiler

 8. Omal soovil saab võtta akadeemilist puhkust
       kuni 1 aasta
       nii palju kui vaja on
       kuni 2 aastat

 9. Nn. „Veti maja“ asub aadressil
       Kreutzwaldi 5
       Kreutzwaldi 58
       Kreutzwaldi 62

 10. Lühend ÕIS tähendab
       õpin iseseisvalt
       õppeinfosüsteem