Õiged vastused:

  1.  Hinne „E“ on positiivne hinne.

  2.  Kliinilised õppeained on ained, mille õppetööst ei lubata osa võtta, kui on sooritamata eeldusaineid.

  3.  Akadeemilist edasijõudmist kontrollitakse igal aastal seisuga 31. august.

  4.  Veterinaarmeditsiini eriala üliõpilane peab täitma aasta jooksul õppekavast vähemalt 75%.

  5.  Täiendava õppetoetuse määramisel arvestatakse esmalt üliõpilase õppeedukust.

  6.  Tekkis küsimus, mis puudutab õppekorraldust. Vastavasisuline e-kiri tuleb saata VL instituudi õppekorralduse spetsialistile

  7.  Üliõpilane saab oma Eesti Maaülikooli ametlikule e-posti aadressile (eesnimi.perenimi@emu.ee) saadetud kirju lugeda, kasutades EMÜ kodulehel linki meiler.

  8.  Omal soovil saab võtta akadeemilist puhkust kuni 1 aasta.

  9.  Nn. „Veti maja“ asub aadressil Kreutzwaldi 62.

  10.  Lühend ÕIS tähendab õppeinfosüsteemi.