Akadeemilist edasijõudmist kontrollitakse 31.augusti seisuga.

Kõik veterinaarmeditsiini eriala üliõpilased, kellel ei ole 1. septembriks täidetud 75% õppekavast, eksmatrikuleeritakse edasijõudmatuse tõttu.

Tihti võimaldavad õppejõud augusti teisel poolel üliõpilastele järeleksameid. Kui aga on kindel, et 75% õppekavast täidetud ei saa, siis selleks, et vältida eksmatrikuleerimist, on soovitav kaaluda akadeemilise puhkuse võimalust. Sel juhul peab akadeemilise puhkuse avaldus kindlasti olema esitatud augustikuus, tavaliselt augusti viimasel nädalal.

Akadeemilisest puhkusest lähemalt saab lugeda järgmiselt leheküljelt.

Akadeemilisel puhkusel olles on võimalik läbida need õppeained, mis esimesel aastal tegemata jäid. Läbitavatele ainetele tuleb eraldi registreeruda VL instituudi õppekorraldusosakonnas.