Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine õppe- ja teadustööst.

Akadeemiline puhkus vormistatakse üliõpilase avalduse (http://www.emu.ee/399559) alusel ja instituudi õppedirektori nõusolekul. Kui üliõpilane on õppeinfosüsteemis (ÕIS) registreeritud õppeainetele, peab ta avalduses märkima õppeained, millele registreerimise ta soovib tühistada (sh vabaained), vastasel korral on üliõpilasel kohustus õppeained läbida.

Omal soovil akadeemilist puhkust on üliõpilasel õigus saada õppeaja jooksul kuni üks kalendriaasta. Teadmiseksl, et sel perioodil ei kehti ülikoolipoolne tervisekindlustus, ei saa võtta õppelaenu ega taotleda õppetoetust.

Lisaks võib akadeemilist puhkust saada tervislikel põhjustel kuni kaks aastat. Avaldusele on vaja lisada arstitõend.

Kui perre sünnib laps, siis ühele vanematest võimaldatakse akadeemilist puhkust lapse hooldamiseks kuni lapse kolme aastaseks saamiseni. Avaldusele tuleb lisada lapse sünnitunnistuse koopia.

Kaitseväeteenistuse puhul kuni on akadeemilise puhkuse kestus üks aasta. Avaldusele tuleb lisada teatis Kaitseressursside ametilt.

Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud sooritada arvestusi ja eksameid, kusjuures riigieelarvevälisel (REV) õppekohal õppiv üliõpilane võib akadeemilise puhkuse ajal sooritada selle semestri arvestusi/eksameid, mille eest on juba tasutud. REV õppekohal õppival üliõpilasel ei  lubata osa võtta õppetööst ja sooritada arvestusi/eksameid, kui semestri õppeteenustasu on maksmata.