Aastate lõikes võivad õppekava versioonid erineda. Seega peaks üliõpilane, teades millise õppekava versiooni järgi ta õpib, oskama ise arvestada analüüsida oma õppekava täitmist.

2009 aastal sisseastunud üliõpilastele kehtiva õppekava versiooni kohaselt (http://vl.emu.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=477891/oppekavavm6_2009.pdf)  on järgmisele kursusele üleviimiseks vajalik EAP maht minimaalselt

31. augustiks 2010 (esimese kursuse lõpuks):

  • 100% - 54 EAP, millest arvutuslikult 75% on 40,5 EAP

31. augustiks 2011 (teise kursuse lõpuks):

  • 100% - 111 EAP, millest 75% - 83 EAP

ja nii edasi.