Loomaarstiõpe:

·        on bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinev õpe.

·        nominaalkestus on kuus aastat ja õppekavas määratud õppe maht 360 ainepunkti.

·        lõpeb lõpueksami(te) sooritamisega või lõputöö kaitsmisega.

·        lõpetanud isikule annab ülikool diplomi õppekava täitmise ja magistrikraadi andmise kohta ning eestikeelse ja ingliskeelse akadeemilise õiendi (diploma supplement).

·        lõpetanud isikul on õigus jätkata õpinguid doktoriõppes ülikooli nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras.