Eeldusaine on õppeaine, mille postiivset sooritust eeldatakse enne mõne teise õppeaine eksamile/arvestusele pääsemist. Reeglina on lubatud osa võtta aine tundidest v.a. kliinilised õppeained.

Veterinaarmeditsiini õppekava eeldusainete täieliku loetelu pdf formaadis leiab instituudi koduleheküljelt http://vl.emu.ee/ õppeinfo alt.

Samuti on õppeinfosüsteemis (ÕIS-is) iga õppeaine üldandmete juures ära märgitud selle aine kohustuslikud eeldusained.