Loomaarstiõppes ei lubata üliõpilasel osaleda kliiniliste õppeainete õppetöös, kui tal on sooritamata ainekavas nõutud eeldusained. Kliiniliste õppeainete nimekirja kinnitab instituudi õppedirektor korraldusega.

Kliiniliste õppeainete nimekirja leiab VL instituudi koduleheküljelt http://vl.emu.ee/ õppeinfo alt.