Vabaaine on üliõpilase poolt õppekava täitmiseks vabalt valitav õppeaine oma ülikoolist või mõnest teisest kõrgkoolist.
Vabaained peab üliõpilane deklareerima Eesti Maaülikooli õppeinfosüsteemis (ÕIS) põhideklareerimise ajal.

Akadeemiliselt puhkuselt ja praktikalt tulijatele antakse võimalus täiendavalt deklareerida või ümber deklareerida vabaaineid semestri teise nädala lõpuni, kui õppeaine nimekiri ei ole suletud.

Üliõpilane, kes on sooritanud kohustusliku erialase inglise või saksa keele eksami, ei saa deklareerida vabaainena sama võõrkeelt algajatele.

Vabaainet lubatakse õppima ainult selle deklareerinud üliõpilased.