Eriala valikaine on õppekavaga määratud õppeainete hulgast üliõpilase poolt õppekava täitmiseks valitav õppeaine. Nende toimumisajad on veterinaarmeditsiini eriala õppeplaanis määratud ja valitud ainele registreeritakse kirjaliku avalduse alusel õppekorralduse spetsialisti juures.