Esimesel poolaastal ei saa esimese aasta tudengid taotleda põhitoetust ega täiendavat toetust. Küll on esimese aasta õppuril võimalus saada  majanduslikku toetust juhul kui tema majanduslik olukord takistab õpingute jätkamist.

Miks esimese aasta õppureid kiusatakse ja jäetakse nad kõigest ilma?  Esimese aasta õppureid ei saa reastada paremusjärjestuse alusel, sest neil pole veel kõrgkoolist saadud õppetulemusi.

Esimese aasta õppuril on võimalus taotleda toimetulekutoetust ja võtta õppelaenu. Õppetoetused arvestatakse toimetulekutoetuse määramisel sissetulekute hulka. Õppelaenu toimetulekutoetuse määramisel sissetulekute hulka ei arvestata.