Õppelaenu on õigus saada Eesti Maaülikoolis täiskoormusega õppival üliõpilasel, kes on Eesti kodanik või Eesti Vabariigis pikaajalise elaniku elamisloaga või alalise elamisõiguse alusel viibiv isik.

Õppelaenu maksimaalmäära kehtestab Vabariigi Valitsus igal aastal oma korraldusega. 2009/2010. õppeaastal on riigi tagatud õppelaenu summa maksimaalmääraks 30 000 krooni ühe laenutaotleja kohta.

Õppelaenu on õigus saada ühel ja samal haridusastmel õppekava nominaalkestuse õppeaastate arvule vastav arv kordi.

Õppelaenu on õigus saada 15. septembrist järgmise aasta 1. juunini. Esimese aasta üliõpilased saavad õppelaenu 1. oktoobrist järgmise aasta 1. juunini.

Akadeemilisel puhkusel oleval üliõpilasel ei ole õigust saada õppelaenu.

Õppelaenu väljastavad: Swedpank, Krediidipank , Nordea Pank, Sampo Pank ja SEB Pank.

Õppelaenu põhiosa tuleb hakata tagasi maksma hiljemalt ühe aasta möödumisel õppeasutuse lõpetamisest või õpingute muul põhjusel katkestamiseset, välja arvatud juhul, kui laenusaaja on asunud enne aasta möödumist õpinguid õppelaenuõiguslikuna jätkama. Õppeasutuse lõpetamisel tagastatakse õppelaen kahekordse nominaalse õppeaja jooksul. Õpingute muul põhjusel lõpetamisel tagastatakse õppelaen pooleteisekordse tegelikult õpitud aja jooksul, kuid mitte lühema, kui kuuekuulise perioodi jooksul.

Loe lisaks: http://www.hm.ee/index.php?03233