Õppetoetuste liigid on:

1) põhitoetus (sealhulgas majanduslik toetus) – üliõpilasele antav rahaline toetus hariduse omandamiseks kaasnevate kulutuste katmiseks. Põhitoetust saavad taotleda üliõpilased, kes õpivad täiskoormusega statsionaarses õppevormis. Samuti ei tohi üliõpilane olla õppinud kauem, kui näeb ette õppekava nominaalkestus.

2) täiendav toetus – põhitoetuse saamise nõuetele vastavatele üliõpilastele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Tartu linnas, Tartu vallas, Tähtvere vallas, Luunja vallas ega Ülenurme vallas. Täiendav toetus on mõeldud eelkõige eluasemele ja transpordile tehtavate kulutuste katmiseks.

Üliõpilasele makstava põhitoetuse ja täiendava toetuse suurus kehtestatakse igaks aastaks uuesti riigieelarve seadusega. 2009. aastal saab kõrgharidust omandav üliõpilane taotleda põhitoetust 920 krooni ning täiendavat toetust 460 krooni õppekuus.

Esimese aasta tudengid ei saa taotleda esimesel poolaastal põhitoetust ega täiendavat toetust. Küll on esimese aasta õppuril võimalus saada  majanduslikku toetust juhul kui tema majanduslik olukord takistab õpingute jätkamist.

Rohkem informatsiooni õppetoetuste kohta leiab EMÜ kodulehelüljelt http://www.emu.ee/144346