Toimetulekutoetus on Eesti riigi kohalike omavalitsuste poolt määratav toetus ja on mõeldud minimaalse sissetuleku tagamiseks ja inimeste esmavajaduste rahuldamiseks vajalike minimaalsete tarbimiskulude katmiseks. Toimetulekutoetust makstakse allpool toimetulekupiiri elavatele, sealhulgas ka elukohata inimestele toidu, riietuse ja muude esmavajalike kaupade ja teenuste ostmiseks.

Lisainfot leiab Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt  http://www.sm.ee/index.php?id=249  ja Riigiportaalist  http://www.eesti.ee/est/toetused_ja_sotsiaalabi/toetused_ja_huvitised/toimetulekutoetus/