Õppimine riigieelarvevälisel (REV) õppekohal on tasuline. Veterinaarmeditsiini erialal on õppekoha tasumäär 2009/2010 õppeaastal 80500 EEK ning ülikoolil on õigus seda tõsta 10% iga järgneva aasta kohta.
Riigieelarvevälise õppekoha üliõpilaskandidaadil tuleb sõlmida õppeosakonnas õppeteenuse osutamise leping. Peale lepingu sõlmimist 5 päeva jooksul tuleb tasuda 2000 krooni (sügissemestri õppeteenustasu esimene osa), mille tasumise järel üliõpilane immatrikuleeritakse.
Sügissemestri õppeteenustasu teise osa maksmise tähtaeg on 15. oktoober ja kevadsemestri õppeteenustasu maksmise tähtaeg on 1. märts. Maksekorraldusele tuleb kindlasti märkida viitenumber.
Kui õppeteenustasu maksmisega on viivitatud üle 30 päeva, võidakse üliõpilane eksmatrikuleerida ja ülikoolil jääb võlanõue õppeteenuse tellija vastu. Võlanõue antakse üle inkassoteenuse osutajale ja lisandub viivis iga maksetähtaja ületanud päeva eest.   
Õppeteenustasu arve väljastatakse üliõpilasele posti teel. Üliõpilane on kohustatud teavitama oma aadressi muutumisest ülikooli rahandusosakonda tel 7313 872 või e-maili teel
Merlin.Normann@emu.ee. See tagab arvete väljastamise õigele aadressile.
Tulude deklareerimisel saab koolituskulude mahaarvamist deklareerida ainult õppeteenuse eest tasunud isik.