VÕTA (Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine) on mõeldud kõigile, kes on õpingud katkestanud või lõpetanud, aga tahavad hariduse omandamist jätkata, õppekava või õppeasutust vahetada vms.
VÕTA-t saab kasutada
· õppekava täitmisel
· poolelijäänud õpingute jätkamisel
· sisseastumisel (ülikooli kehtestatud vastuvõtutingimuste täitmiseks)
VÕTA võimaldab arvestada
·  varem õppeasutustes sooritatud õpinguid
·  täiendkoolituses või iseseisvalt õpitut
·  töökogemusest saadud teadmisi ja oskusi

Õpiobjekt VÕTA kasutamise kohta EMÜs asub aadressil http://www.eau.ee/~meeli/1/start (NB! töötab korrektselt vaid Internet Exploreriga!)